تبلیغات


مراحل چاپ کتاب در نارون

 • تنظیم قرارداد کتاب

  در اولین مرحله چاپ کتاب قراردادی بین نارون و متقاضی ثبت خواهد شد.

 • صفحه آرایی و تایپ کتاب

  متن آماده شده توسط تایپیست‌ها تایپ می‌شود.

 • انتخاب عنوان کتاب

  عنوان مناسبی برای کتاب انتخاب می‌شود.

 • طراحی جلد کتاب

  طرح جلد توسط تیم طراحی نارون انجام می‌گیرد.

 • دریافت فیپا برای کتاب

  فیپای کتاب دریافت و ثبت می‌شود.

 • دریافت مجوزهای لازم برای کتاب

  پس از صدور فیپا مجوزهای لازم از وزارت ارشاد گرفته می‌شود.

 • تهیه فیلم، زینک متن و جلد کتاب

  برای کتاب‌های چاپ افست زینک تهیه می‌شود.

 • چاپ متن و جلد کتاب

  پس از تهیه زینک کتاب برای چاپ به چاپخانه ارسال می‌شود.

 • انتخاب سلفون و یووی

  پوششی مناسب و مقاوم برای جلد کتاب انتخاب می‌شود.

 • صحافی کتاب

  آخرین بخش چاپ کتاب صحافی و آماده سازی آن است.

سایت چاپ کتاب و ترجمه کتاب نارون را مشتاهده کنیدمنبع این نوشته : منبع